Vi tilbyder sparing med bestyrelse og ledelse enten ad hoc eller med en fast aftale om løbende sparing, hvad der oftest giver det bedste resultat.

Advokat Charlotte K. Velling har flere professionelle bestyrelsesposter og kommer med erfaring fra både foreninger, iværksættervirksomheder og større koncerner.