Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold eller andre specifikke forhold, hvis du ikke selv er i stand til det.

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten bliver aktiv, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funk-tion eller lignende.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Vi hjælper med udarbejde fuldmagten efter dine ønsker og sørger for, at den bliver oprettet på korrekt vis.

Med NemID

Oprettelsen foregår i to tin:

  1. En fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret på Tinglysningsrettens hjemmeside. Når fuldmagten er oprettet, skal den underskrives digitalt af fuldmagtsgiver med NemID.
  2. Opretteren af fremtidsfuldmagten skal derefter vedkende fremtidsfuldmagte for en notar. Till notarforretningen skal man medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort) og reference nr. til det digitalt underskrevne dokument. Notarforretningen koster en retsafgift på 300 kr.

Uden NemID

Hvis man er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan man oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt ved at indsende og underskrive fuldmagten ved personligt fremmøde i Familieretshuset.

Ændring eller sletning af fremtidsfuldmagt

Skal der tilføjes en fuldmagtshaver eller skal der udpeges en anden fuldmagtshaver, skal der oprettes en ny fremtidsfuldmagt. Det er ikke muligt at have flere fremtidsfuldmagter registreret. Den tidligere oprettede fremtidsfuldmagt vil derfor blive erstattet.

Ønskes den oprettede fremtidsfuldmagt slettet skal det gøres via notaren.