Med erfaring fra mere end 10 år som koncernadvokat i en stor dansk virksomhed tilbydes generel rådgivning inden for erhvervsret, herunder selskabsret, kontrakter, konfliktløsning, inddrivelse af krav, lejeret, personalejura, transportret mv. dog ikke skat og afgiftsret, hvor vi i stedet samarbejder med specialister (jurist eller revisor).

Iværksætterpakke

For iværksættere tilbydes en samlet løsning, hvor vi hjælper med registrering af virksomheden, og gennemgår de forskellige behov og riskiolelementer ved forretningen. Dette følges op med tre møder med ca. et kvartals mellemrum, hvor der er mulighed for at drøfte udfordringer og nye behov. Møder mv. kan evt. arrangeres som Skypemøder.

Iværkætterpakker kan også sammensættes på andre måder, f.eks. med løbende coaching/sparring for ledelse mv.

Få dine penge hjem – inkasso mv.

Når der ikke betales til tiden går det ud over dit firmas likviditet, og det er ikke fair. En aftale er en aftale, og når der er leveret og der iøvrigt ikke er indsigelser skal modtageren naturligvis betale. For mange er det imidlertid vigtigt at bevare et godt forhold til kunden.

Vi holder en god tone i vores dialog med debitorer og tager gerne telefonisk kontakt for at afklare hvor problemet reelt ligger.

Når der ikke betales kan der være tre grunde: 1. Bøvlet kunde, 2. Vilje eller 3. Evne.

En bøvlet kunde er den, der lige skal rykkes nogle gange men så betaler – kunden bruger dit firma som bank/kreditfacilitet. Det vænner man dem bedst af med, ved at lade dem finde ud af, at det ikke kan betale sig, fordi det koster rykkergebyrer mv.

Er det viljen til at betale, der mangler, er det en fordel, at komme hurtigst muligt ind til kernen i problemet. Er kunden ikke tilfreds kan det nogle gange være ganske lidt der skal til før man får betaling. Her kan vi hjælpe med at få en hurtig afklaring og give en vurdering af indsigelser. Er det nødvendigt kan vi også tage sagen videre til retten.

Mangler evnen til at betale, må man se på, hvad der så er den bedst mulige løsning. Kan man få sine produkter tilbage? Eller kan der indgås en afdragsaftale som holder? Vi hjælper igen med dette, samt indgivelse til retten, hvor det er nødvendigt for at bevare krav på hovedstol og renter.

Kontakt os for en uforpligtende snak.