Testamente __________

Bundfradraget i 2019 udgør kr. 295.300.

Oversigt over boafgift.

30 % reglen

30 pct.-løsningen er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30 pct. af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70 pct. af formuen uden at skulle betale afgift.

Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvninger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.

Oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner mv., som ikke skal betale boafgift.

Indbotestamente

Min sidste vilje

Begunstigelsesklausuler for forsikring og pension

ATP