Få kender EU dom om arbejdstidberegning ved skiftende arbejdssted

Hvis du ikke har et fast arbejdssted er du berettiget til løn fra du kører hjemmefra og til du er hjemme igen. Det statuerede en EU dom fra september 2015, men få kender til den.

IVS er ikke længere muligt

Folketinget har besluttet at afskaffe IVS’et som selskabsform. Loven trådte i kraft mandag den 15. april, hvorefter det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned.

Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Se https://erhvervsstyrelsen.dk/ivser-afskaffes-og-kapitalkravet-apser-nedsaettes.