IVS er ikke længere muligt

Folketinget har besluttet at afskaffe IVS’et som selskabsform. Loven trådte i kraft mandag den 15. april, hvorefter det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned.

Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Se https://erhvervsstyrelsen.dk/ivser-afskaffes-og-kapitalkravet-apser-nedsaettes.